Kotki hodowlane

 

Syberyjskie klasyczne

 

img_5169Nastja Figlarne Kociaki*PL

Omfale White Witch*CZ

 

Syberyjskie Neva Masquerade

 

img_5235Elaniya Sibirushka Krasa*UA

img_8594Wiktoriana Figlarne Kociaki*PL

 

Devon Rex

 

img_4520 (1)Daisy Figlarne Kociaki*PL

Polina Lord Bebeny*LV

Iris Figlarne Kociaki*PL

Janella Figlarne Kociaki*PL