Miot E

 

Miot E

ur. 07.10.2017

Rodzice

 

img_5235Havier

 

 

 

 

 

 

 

Elaniya Sibirushka Krasa*UA & Havier Serebryanyi Briz Iz Lunnoy Serenady*BY

 

 

img_4860Enzo Figlarne Kociaki*PL

Kocur SIB ns 21 33 (oznaczenia czarne srebrzyste pręgowane)

Galeria

 

 

 

img_4752Edi Figlarne Kociaki*PL

Kocur SIB ns 09 21 33 (oznaczenia czarne srebrzyste z białym pręgowane)

Galeria

 

 

 

img_4797Effi Figlarne Kociaki*PL

Kocur SIB ns 09 21 33 (oznaczenia czarne srebrzyste z białym pręgowane)

Galeria

 

 

 

img_4889Estella Figlarne Kociaki*PL

Kotka SIB ns 09 21 33 (oznaczenia czarne srebrzyste z białym pręgowane)

Galeria

 

 

 

 

9,5 tyg.

1 dzień